Moderno poslovanje u prehrambenoj industriji nezamislivo je bez sistema upravljanja kvalitetom. Od zakonske regulative do zahteva dobavljača, širok je dijapazon zahteva koje je potrebno zadovoljiti, a u svakom koraku mi vam nudimo pomoć vrhunskih profesionalaca da te probleme prevaziđete.


Standardi bezbednosti hrane

Smanjite mogućnost kontaminacije proizvoda, budite prepoznati kao “sigurni dobavljač” i obezbedite usklađenost sa zakonskom regulativom - i više od toga

Priprema za audite

Auditi su velika i važna stvar za svaku kompaniju, pravi test sistema upravljanja u kompaniji. Najbolji izbor je svež par očiju koji može da vam pomogne u pripremi audita i spreči neprijatna iznenađenja